Przekaż 1%

Kochani!

Czy wiecie, że w tym roku znów możecie zdecydować
o 1% swojego podatku?  Jest taka  mozliwość wsparcia organizacji pozarządowych bez ponoszenia osobiście dodatkowych kosztów – wszystko w ramach podatku , który obowiązkowo odprowadzamy do Urzędu Skarbowego.## Wystarczy tylko w rocznym zeznaniu podatkowym wpisac dane organizacji, na ktorą chcemy przekazać 1% naszego podatku.

Prosimy, abyście przekazali ten 1% dla naszej świetlicy działającej przy parafii. Oto potrzebne dane do wpisania:

KRS – 0000276365
konto bankowe: 12 1020 4580 0000 1102 0090 9010 koniecznie z dopiskiem – „Parafia”

Od wielu lat współpracujemy z Fundacją „Chodźmy Razem” przy różnych projektach dotyczących działania wśród dzieci i młodzieży. Prowadzimy przy Parafii świetlicę dla najuboższych dzieci „ Kreator sukcesu”.

W ostatnim latach Urząd Skarbowy uprościł przepisy dotyczące przekazywania 1%. Dzięki temu podatnik nie jest już zobowiązany do wpłacenia 1% na konto organizacji. Od tej pory wpływy z 1% przekazuje organizacjom pożytku publicznego Urząd Skarbowy.

Kto może przekazać 1% podatku?

1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
3. Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
4. Podatnik osiągający dochody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wymienionych w art. 30b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak to zrobić?

Aby przekazać 1% podatku na rzecz naszej świetlicy parafialnej trzeba przekazać go dla Fundacji Pomocy Społecznej Chodźmy Razem.

Prosimy o wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36 L, PIT-37, PIT-38).

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia danym roku podatkowym, we właściwych rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, należy wpisać:

Nazwa OPP: Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”
Numer KRS:  0000276365

z dopiskiem „PARAFIA”

Wnioskowana kwota: nie może ona być większa niż 1% wyliczonego wcześniej podatku, który mamy do zapłacenia Urzędowi Skarbowemu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). O tę kwotę zmniejszy się kwota przekazana Urzędowi Skarbowemu.

UWAGA! TO  BARDZO WAŻNE!

Aby Fundacja mogła przekazać pieniądze na działalność świetlicy przy Parafii koniecznie prosimy dopisać słowo
„ PARAFIA” w rubryce “Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (PIT-28 – poz.135, PIT-36 – poz.311, PIT-36 L – poz.107, PIT-37 – poz.123, PIT-38 – poz.59).

Uwagi końcowe:
1. Podatnik nie może podzielić 1 % między kilka organizacji.
2. Urząd Skarbowy przekaże zebrane pieniądze w terminie do trzech miesięcy od terminu składania zeznań. Kwota zostanie potrącona o koszty przelewu.
3. 1 % można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie, czyli do 30 kwietnia każdego roku.

Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach – ks. Jan Rawa
Zarząd fundacji „Chodźmy Razem”

Księga gości
YouTube Parafii
marker