SAKRAMENTY

SAKRAMENTY ŚWIĘTE W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – ZASADY OGÓLNE

1. CHRZEST ŚWIĘTY:

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • data sakramentu małżeństwa rodziców dziecka
 • dane rodziców chrzestnych
 • zaświadczenie dla rodziców chrzestnych od Ks. Proboszcza miejsca zamieszkania, że mogą pełnić tę zaszczytna funkcję
 • pisemna zgoda Ks. Proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest poza parafii miejsca zamieszkania, gdy dziecko jest z innej parafii.

Chrzest jest udzielany w II i IV Niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00, a w Niedziele nieparzyste ( I,III i V) rodzice z dzieckiem i chrzestnymi oraz gośćmi biorą udział we Mszy św., po której udzielany jest chrzest. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielenie chrztu w innym terminie. Uprzejmie prosimy o wybieranie kandydatów na chrzestnych aktualnie praktykujących i wierzących ( ważne jest, aby praktykowali codzienną modlitwę, przynajmniej raz w roku się spowiadali i w Niedziele uczęszczali na Eucharystię; pytać o to kandydatów, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w kancelariach parafialnych!!! Rodzice chrzestni mają dziecko umacniać w wierze i dawać sami przykład żywej wiary )

2. BIERZMOWANIE:

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna młodzież, która zdała do VIII klasy szkoły podstawowej bądź starsi.  Przygotowanie trwa 2 lata. Do bierzmowania młodzież przygotowuje się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach zgłaszamy się do Ks. Proboszcza swojej parafii

3. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:

Dopuszczone są dzieci, które uczęszczały na katechizację w klasie I oraz II oraz na spotkania liturgiczne w klasie III. Msza św. dla dzieci I Komunii św. i ich rodziców w Niedzielę o godzinie 17.00. Uroczystość I Komunii św. jest zawsze w III Niedzielę maja. 

4. ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

Dopuszczone są dzieci po I Komunii św., które odprawiły 9 Pierwszych Piątków miesiąca i uczęszczają na lekcje religii oraz uczestniczą w niedzielnych Mszach św. Uroczystość rocznicowa jest w Niedzielę przed Bożym Ciałem. 

5. SAKRAMENT POJEDNANIA (SPOWIEDŹ):

 • w Niedziele – podczas Mszy św.
 • w tygodniu – przed Mszą św.
 • w piątek – podczas Adoracji i Godziny Miłosierdzia od godziny 17.00
 • w nagłych przypadkach – na prośbę

6. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu z datą bierzmowania (ważna trzy miesiące od daty wystawienia)
 • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego (nauki odbywają się w każdy czwartek w kościele św. Stanisława o godz. 18.00), ważne jeden rok od ukończenia
 • zaświadczenie o spotkaniach w Poradni Rodzinnej ( przy kursie przedmałżeńskim)
 • narzeczeni spoza naszej parafii przynoszą licencję z parafii narzeczonej lub narzeczonego
 • zaświadczenie z USC (ważne trzy miesiące od daty wystawienia)

7. NAMASZCZENIE CHORYCH:

Udzielane jest:

 • 11 lutego w Światowy Dzień Chorych
 • Podczas Rekolekcji Wielkopostnych
 • W pierwsze soboty miesiąca
 • W razie choroby każdy katolik może wezwać kapłana

8. POGRZEB KATOLICKI:

Wymagane dokumenty:

 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów św. (np. od kapelana szpitala)
 • Jeżeli osoba jest z innej parafii potrzebna jest pisemna zgoda Ks. Proboszcza miejsca zamieszkania.
Księga gości
YouTube Parafii
marker