PRZEKAZ DAROWIZNĘ

Szanowni Państwo!

Zgmodnie z ustawą o PIT każdy darczyńca może odliczyć od dochodu kwotę darowizny na poniższe cele:

– na cele kultu religijnego – jednak nie więcej niż 6% dochodu.Odliczyć można pieniądze darowane na ten cel przekazane na konto naszego kościoła;

– na działalność charytatywno -opiekuńczą Kościołą – Podatnicy mogą też, na podstawie przepisów Ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, wspomagać działalność charytatywno – opiekuńczą Kościoła.Darowizny na ten cel można odliczać bez limitu, ale przepisy przewidują tu dodatkowe warunki:
1. trzeba mieć pokwitowanie odbioru wpłaty, np. dowód wpłaty na rachunek bankowy przy darowiźnie pieniężnej
2. w ciągu dwóch lat od przekazania darowizny otrzymać sprawozdanie od obdarowanego o jej przeznaczeniu na działalność charytatywno – opiekuńczą. Winiec byc wskazany konkretny cel.

Darowizny pieniężna można przekazywać tylko przelewem na konto parafii z dopiskiem: na cele kultu religijnego lub na działalność charytatywno – opiekuńczą Kościoła. W przypadku darowizn na naszą parafię należy dokonać wpłaty na konto parafialne:

27 1240 3321 1111 0000 2854 5369

Zachęcamy do tej formy wspierania naszej działalności! Dziękujemy!

Księga gości
YouTube Parafii
marker