DUSZPASTERZE

Proboszczem Parafii od chwili jej erygowania, czyli od 18 maja 2002 jest ks. Jan Rawa, święcony przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w roku 1987. Pochodzi z  diecezji łomżyńskiej, z Parafii Zaręby Kościelne. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie w latach 1981-1987.  

Wikariusze Parafii:

  1. Ks. Mariusz Makowski ( 2002 – 2004)
  2. ks. Grzegorz Słomiński ( 2004 – 2007)
  3. ks. Radosław Walczak ( 2007 – 2008)
  4. ks. Tomasz Wodnicki ( 2008 – 2011)
  5. ks. Łukasz Śliwiński ( 2011 -2013)
  6. Ks. Marek Węgrzynowicz ( 2013 – 2014)
  7. ks Piotr Skibniewski ( 2014 – 2015)
  8. ks. Krzysztof Żochowski ( 2015- 2016)
  9. ks. dr Zbigniew Pilichowski (2016 – 2018)
  10. ks. Wojciech Kmak ( 2018 - .....) 
Księga gości
YouTube Parafii
marker