Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
– UROCZYSTOŚĆ WNIEB OWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - 16 maja 2021

1. Dzisiaj:
- Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii.

- Uroczystość I komunii św. drugiej grupy – godzina 12.00

- Nabożeństwo majowe i Koronka do Miłosierdzia Bożego – godzina 15.00.

2. W dni powszednie nabożeństwa majowe o godz. 17.30 - zapraszamy. Chętnie odprawilibyśmy Msze św. przy różnych kapliczkach na terenie parafii. Chętnych mieszkańców prosimy o kontakt.

3. Trwamy w Nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty.

4. Rocznica I Komunii św. w Niedzielę 30 maja. Za tydzień ogłosimy terminy spotkań przygotowawczych.

5. W przyszłą Niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

6. Podobnie jak w zeszłym roku, z powodu pandemii i ograniczeń w zgromadzeniach – w Boże Ciało nie będzie wspólnej procesji na Rynek miejski. Robimy we własnym zakresie, na terenie przykościelnym.

Prosimy o przygotowanie ołtarzy następujące grupy parafia:

- mieszkańcy Dębowej Góry – pierwszy ołtarz

- mieszkańcy Ludwikowa – drugi ołtarz

- Wspólnota Głos Pana i Młodzieżówka GPS – ołtarz trzeci

- Wspólnota Miłość Boga i Kółka Różańcowe – ołtarz czwarty

7. Polecamy prasę katolicką:
– Gość Niedzielny
- Mały Gość Niedzielny

8. Dziękujemy za ofiary:
- na tacę
- prezent komunijny – ampułki i naczynko do lavabo

- wydatki:
- energia elektryczna - 7 509, 00 zł
- malowanie i prace ogrodowe jeszcze do rozliczenia

9. ZAPOWIEDZI:
- Andrzej Kretkiewicz, kawaler z par. w Radzyminie i Magdalena Katarzyna Rochalska, panna z naszej parafii 
- Adam Dziedziński, kawaler z parafii w Koluszkach i Agnieszka Iwanek, panna z parafii tutejszej 

=============================================

VII Niedziela wielkanocna - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - – 16 maja

8.00 - + za Zofię Dąbrowską ( imieninowa), Agnieszkę i Kazimierza Czapników

9.30 – ZBIOROWA
1) – o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety i Michała Skłodowskich, Antoniego i Grażyny oraz ich rodzin
2) – o potrzebne łaski dla Moniki, Asi, Barbary i ich rodzin
3) – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tomasza i Agnieszki

4) + za zmarłych z rodziny Rawów, Nowaków, Nienałtowskich i Skłodowskich
5) + za Helenę ( 9 r.m.) i Zygmunta ( 7 r.m.) Jaros
6) + za Zofię i Lidię Makowskie, dziadków Zajączkowskich, Zofię i Stanisława Wasilewskich
7) + za Alfredę i Wiktora Łukjanionek
8) + za Zofię Bednarek
9) + za Zofię Wieczorek
10) + za Piotra Uszyńskiego (pp)
11) + za Wandę Sobolewską ( m-c pp)
12) + za Jerzego Truszkowskiego (pp)
13) + za Bogumiłę Bartosik ( m-c pp)
14) + za Mirosława Podsiedzika ( pp)
15) + za Stefana Nowakowskiego (m-c pp)
16) + za Sabinę Szymańską ( 1 r.śm.)
17) + za Ryszarda Hausz ( 2 r.m.)
18) + za Józefa ( 4 r.m.) i Tadeusza Dzikowskich, Konstantego Kroca, dziadków Milczarków, Dzikowskich, Sawickich

12.00 – za Parafian – I komunia św. – II grupa

15.00 – Nabożeństwo majowe i koronka

17.00 – koncelebra:

1) + za Zofię i Stanisława Dzierzbińskich, Tadeusza Lipskiego
2) + za Włodzimierza Stegienkę - greg. 7
------------------------------------------------
Poniedziałek, 17 maja

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – koncelebra:

1) + za Włodzimierza Stegienkę - greg. 8

2) + za Feliksa, Zofię ( m-c pp) Jóźwiaków, Bronisławę, Janinę, Leona, Andrzeja Gozderów, Kazimierza Truszkowskiego, Zygmunta Pąśko

18.45 - + za Marię Walczak 
-------------------------------------------

Wtorek, 18 maja

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – + za Zofię, Stefana Filipczaków, Ryszarda Zająca, dziadków Filipczaków, Kowalczyków, Zająców, Kobusów

18.30 + za Włodzimierza Stegienkę - greg. 9
--------------------------------------------

Środa, 19 maja

17.30 – Nabożeństwo majowe i Nowenna

18.00 –Msza nowennowa

19.00 - + za Włodzimierza Stegienkę - greg. 10
-------------------------------------------
Czwartek, 20 maja

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 - + za Włodzimierza Stegienkę - greg.11

18.45 + za Piotra Uszyńskiego (pp)
---------------------------------------------
Piątek, 21 maja

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – + za Włodzimierza Stegienkę - greg.12

18.45 - + za Kazimierę i Arkadiusza Fornal
--------------------------------------------
Sobota, 22 maja – wspomnienie św. Rity z Cascii

7.00 - + za Włodzimierza Stegienkę - greg.11

15.00 – ślub: Edyta Strojek i Przemysław Pijus

16.00 – ślub: Anna Witerek i Bartłomiej Podkański

17.30 – Nabożeństwo majowe i różaniec

18.00 – + za zmarłych z rodziny Antosów, Czarneckich, Koniecznych, Płużków
----------------------------------------------------

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 23 maja

8.00 - + za Mariannę, Stanisława ( 20 r.m.), Tadeusza  (1 r.m.) Maj, z rodziny Majów, Kijów i Majewskich

9.30 – ZBIOROWA
1) – o błogosławieństwo , zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety i Michała Skłodowskich, Antoniego i Grażyny oraz ich rodzin
2) – o potrzebne łaski dla Moniki, Asi, Barbary i ich rodzin
3) – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla sióstr
i ich rodzin
4) – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Julii z racji 11 urodzin

5) + za zmarłych z rodziny Rawów, Nowaków,
Nienałtowskich i Skłodowskich
6) + za Władysława, Stanisława i Marię Łopatków, Stefana, Stanisławę i Jerzego Grotkowskich
7) + za Janinę Śliwa
8) + za Joannę Pałaczanis – imieninowa- od rodziny Zarzecznych
9) + za Wandę Sobolewską (pp)
10) + za Jerzego Truszkowskiego (pp)
11) + za Bogumiłę Bartosik (pp)
12) + za Mirosława Podsiedzika ( pp)
13) + za Stefana Nowakowskiego (od mieszkańców
ul. Górnej i znajomych)
14) + za Zofię Jóźwiak (pp)
15) + za Stanisławę Sawicką ( m-c pp)
16) + za Domicelę Stoczyńską ( od pracowników Szk. Podstawowej nr 2)
17) + za Stanisława Wasilewskiego ( 1 r.m.)

12.00 – za Parafian – chrzest - Max Gabrych

M.P. - + za Włodzimierza Stegienkę - greg.14

15.00 – Nabożeństwo majowe i koronka

17.00 + za Krzysztofa Woszczyka ( 3 r.m.) greg. 7

----------------------------------

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ NOWENNOWEJ DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - ŚRODA – 19 maja – GODZ. 18.00

+ za Aleksandrę i Czesława oraz zmarłych z rodziny (intencja stała)
+ za Kamilę i Jana oraz zmarłych z rodziny Rawów
+ za Antoniego Witkowskiego, Annę i Małgorzatę Witkowskie, Władysława Hamalę (int. stała
+ za Mariannę Zielińską, Rozalię i Franciszka Wasilewskich, Katarzynę i Jana Witkowskich (int. stała)
+ za Alfredę i Wiktora Łukianionek - int. stała
+ za Zdzisława i Halinę Stanickich - int. stała
+ za Mariusza – int. stała
+ za Henryka Pawlika- int. stała
+ za Stanisławę, Mariana, Zofię, Józefa, Mariannę, Stanisława, Zdzisławę, Władysława, Wandę Błaszczyków; Emilię, Tadeusza, Juliannę, Antoniego, Aleksandra i Helenę Dobrzyńskich; Mariannę, Władysława, Janinę i Józefa Dziobiaków; Ewę, Stefana i Adama Kaliszów; Małgorzatę Grudzińską, Teresę Rogala, Wiesławę Czarnotę– int. stała
+ za Ewelinę Szalkowską – int. stała
+ Teresę Kania – int. stała
+ za Elżbietę i Andrzeja Jaczewskich – int. stała
+ za Jerzego Lumę - int. stała.
————————————————————————————.
+ za Agnieszkę Mazerant – intencja do 26.01.2022)

+ za Jakuba Sałudę – int. 9
+ za Helenę i Józefa Kwaśniewskich, Jadwigę i Kazimierza Rogulskich, zmarłych z rodziny: Teresę, Stanisława, Aleksandrę i Wiesława – int. 9
+ za Helenę i Leona Becińskich, Ryszarda, Mariannę, Jerzego, Antoniego Gomulińskich, Marię, Janinę, Jana i Henryka Wójcików – int. 8
+ za Jana, Bronisławę Broniarek, Julię i Stanisława Majchrzak, Marzenę Broniarek, Franciszkę, Stanisława i Bogdana Błaszczyk – int. 8
+ za Stanisława Woźniaka – int. 7
+ za Mirosława Podsiedzika – int. 7
+ za Janinę Pietrzak – int. 6
+ za Urszulę Skrzeczkowską – Michalską ( 1 r. śmierci); Zygmunta Michalskiego, Czesława Zarzecznego – int. 6
+ za Edwarda Bursztynowicza – int. 5
+ za Helenę Baran (pp) – int. 4
+ za Joannę Pałaczanis (pp) – int. 4
+ za Teresę Kajak (pp) – int. 4
+ za Antoniego Jędrzejewskiego (pp) – int. 4
+ za Zofię Zbudniewek – int. 4
+ za Stefana Nowakowskiego – od mieszkańców ul. Górnej – int. 4
+ za Piotra Uszyńskiego (pp) – int. 3
+ za Stanisława Walendzika, Adama Milczarka oraz Leokadię i Marka – int. 3
+ za Jerzego Truszkowskiego (pp) – int. 2
+ za Wandę Sobolewską (pp) – int. 1
+ za Bogumiłę Bartosik (pp) – int. 1
+ za Dagmarę Sagała, Władysława, Helenę, Henryka Oleksych, Antoniego i Mariannę Gubiec, zmarłych z rodziny Orlików - int. 1

 ————————————————————————————————————

- o błogosławieństwo dla kapłanów pracujących w naszej parafii, o światło i Dary Ducha św. oraz zdrowie
- o zdrowie i błogosławieństwo dla Teresy, Celiny, Heleny, Zosi, Agnieszki i ich rodzin ( int. stała)
- za dzieci i młodzież o umiłowanie Chrystusa oraz wierność Ewangelii i Kościołowi ( int. stała)
- o zdrowie dla nas i w naszych rodzinach ( int stała)
- o błogosławieństwo dla naszych Darczyńców ( int. stała)
- o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz o światło Ducha św dla naszych kleryków ( int.stała)
- o błogosławieństwo dla Jakuba - o prowadzenie i światło Ducha św. podczas studiów seminaryjnych – int. stała
- o nawrócenie dla Andrzeja (int. stała)
- o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie Albiny - int. stała
- o zdrowie i opiekę dla Urszuli i Mariusza - int. stała
- o błogosławieństwo, opiekę i światło Ducha Św. dla rodziny Olejniczaków - int. stała
- o uwolnienie od wpływu złego Ducha i nawrócenie dla Joanny – int. stała
- o uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie, przebaczenie i uświęcenie dla Roberta, Marcina, Michała, Rafała oraz Marka – int. stała
- Dziękczynna za uzdrowienie Mikołajka
- o potrzebne łaski, błogosławieństwo i opiekę dla Moniki, Asi, Barbary oraz ich rodzin – int. stała
- o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety i Michała Skłodowskich oraz rodziny;
- o potrzebne łaski dla rodziny Nienałtowskich – int. stała
- o potrzebne łaski dla s. Heleny – int. Stała
———————————————————————————————————
- o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy troszczą się o chorych

- o zdrowie, szczęśliwy przebieg operacji oraz Bożą Opatrzność dla Rafała – int. 7
- o zdrowie dla Anny Zarzecznej i Marianny Michalskiej – int. 6
- o błogosławieństwo dla Szymona, Michaliny i Artura – int. 6
- o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz potrzebne łaski dla Adriana z racji 18 rocznicy urodzin oraz jego babci w 65 rocznicę urodzin – int.6
- o zdrowie duszy i ciała Basi – int. 6
- o uzdrowienie z alergii Michała – int. 6
- dziękczynna za 45 lat życia Anny z prośbą o dalszą opiekę – int. 1
- o dary Ducha św. i opiekę M.B. dla Leny z racji przyjęcia sakramentu bierzmowania – int. 1

 

Księga gości
YouTube Parafii
marker