XXIX B - 17.10.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XXIX NIEDZIELI ZWYKŁEJ - 17 października 2021

1. Dzisiaj:
- różaniec – o godz. 15.00 ( w dni powszednie o godz. 17.15)

2. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę o godz. 18.00

3. Przypominamy, że w każdy czwartek po Mszy wieczornej do godziny 21.00 trwa w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Ze stoliczków przy wyjściu z kościoła można zabrać ze sobą formularze wypominków, wypełnić je i przynieść do nas.

5. Rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I komunii św. zapraszamy w przyszłą Niedzielę, 24 października do udziału we Mszy św. o godzinie 9.30

6. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 18 października – św. Łukasz, ewangelista;
– w środę 20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Akademii Krakowskiej, patron profesorów, studentów, młodzieży i szkół katolickich, pomagał potrzebującym;
– w piątek 22 października – św. Jan Paweł II (1920-2005)

7. Polecamy prasę katolicką:
– Gość Niedzielny
- Mały Gość Niedzielny
- kalendarze diecezjalne – 5 zł
- wkłady do zniczy Caritas – 3,50 zł

8. Dziękujemy za ofiary:
- na tacę z ubiegłej Niedzieli

==============================

INTENCJE MSZY ŚWIETEJ - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 października 2021

08:00 - koncelebra:
1) + za Mariannę i Feliksa Kamińskich
2) + za Tadeusza – greg. 17

09:30 - (zbiorowa)

O błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla:

- Elżbiety i Michała, Antoniego i Grażyny, Mirosława i Ewy oraz ich rodzin
- Moniki, Asi, Barbary i ich rodzin
- Dla sióstr i ich rodzin
- Dla Tomasza Falkowskiego
- o dar przyjaźni z Jezusem dla Kuby, Maksymiliana, Eugeniusza, Jakuba
- o wypełnienie woli Bożej i światło Ducha Św. w życiu Łukasza Kęska
- o łaskę nawrócenia i odnalezienia Chrystusa dla Jerzego oraz pokój serca dla jego rodziców i krewnych
- o pokój serca i potrzebne łaski dla pewnej osoby
- o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Urszuli i Marka Zająców w 23 rocznicę ślubu

- za zmarłych:

+ z rodziny Rawów, Nowaków, Skłodowskich, Nienałtowskich, Przesmyckich, Stanickich
+ Mieczysława Malinowskiego
+ za Janinę ( 3 r.m.) i Feliksa Badełek, rodziców Zofię i Stanisława Wasilewskich, rodziców Badełków
+ za Eugeniusza Dukaczewskiego ( m-c pp)
+ za Czesława Zarzecznego ( urodzinowa)
+ Wiesława Miranowskiego (pp)
O miłosierdzie i radość życia wiecznego

12:00 - Za Parafian

M.P. – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Marka Grotkowskich z racji 30 r. ślubu
M.P. – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny i Roberta z racji 6 rocznicy ślubu
M.P. - o pomnożenie darów Ducha św. i opiekę dla Natalii i Mariusza Mikulskich w 1 rocznicę ślubu

15.00 - Różaniec

17.00 + za Leokadię Kobierską – greg. 17
----------------------------------------------------------

Poniedziałek – 18 października 2021- Święto św. Łukasza Ewangelisty

17.15 - Różaniec
18:00 + za Jolantę Kordasińską (pp)
18:45 + za Leokadię Kobierską - greg.18
--------------------------------------------------------

Wtorek – 19 października 2021

17:15 Różaniec
18:00 + za Jana Smolarka
18:30 + za Leokadię Kobierską – greg. 19

------------------------------------------------------
Środa – 20 października – wspomnienie św. Jana Kantego

17.15 Różaniec i Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
18:00 W intencjach nowennowych
19:00 + za Leokadię Kobierską – greg. 20

-----------------------------------------------
Czwartek – 21 października

17.15 Różaniec
18:00 + za Jolantę Kordasińską
18:45 + za Leokadię Kobierską - greg. 21
Do godz. 21.00 ADORACJA
-------------------------------------------

Piątek – 22 października. Wspomnienie św. Jana Pawła II

17.15 Różaniec
18:00 + za Jolantę Kordasińską (pp)
18.45 + za Leokadię Kobierską - greg.22
-------------------------------------------------------

Sobota – 23 października

07:00 + za Leokadię Kobierską - greg. 23
15.00 ślub - Aleksandra Widulińska – Mateusz Piekut
17:15 Różaniec
18:00 + za Jana Okrasę ( 1 r.m.)
18:30 O błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy w 70 r. urodzin
--------------------------------------------------------

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 października 2021

08:00 + za Władysława Nowaka ( r.m.)

09:30 - (zbiorowa)

O błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla:

- Elżbiety i Michała, Antoniego i Grażyny, Mirosława i Ewy oraz ich rodzin
- Moniki, Asi, Barbary i ich rodzin
- Dla sióstr i ich rodzin
- Dla Tomasza Falkowskiego
- o dar przyjaźni z Jezusem dla Kuby, Maksymiliana, Eugeniusza, Jakuba
- o wypełnienie woli Bożej i światło Ducha Św. w życiu Łukasza Kęska
- o łaskę nawrócenia i odnalezienia Chrystusa dla Jerzego oraz pokój serca dla jego rodziców i krewnych
- o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ani Podkańskiej w 26 r. urodzin
( intencja od mamy)

- za zmarłych:
+ z rodziny Rawów, Nowaków, Skodowskich, Nienałtowskich, Przesmyckich, Stanickich
+ Mieczysława Malinowskiego
+ za Antoniego i Annę Radomskich
+ za Stanisława Smolarka i Stanisława Śliwę
+ za Janinę Cybulską
+ za Wandę Marszałek i Teresę Czyżewską
+ za Tadeusza Dębskiego (pp)
+ za Wiesława Miranowskiego ( m-c pp)
+ za Stanisława Dwurznika ( m-c pp)
+ za Eugeniusza Dukaczewskiego (pp)
+ za Urszulę Skrzeczkowską – Michalską ( imieninowa)
+ za Witolda Czyżewskiego (m-c pp)
+ za Annę ( 1 r.m.) , Zdzisława i Czesława Kuziemskich

O miłosierdzie i radość życia wiecznego

12:00 - za Parafian
- M.P. + za Leokadię Kobierską - greg. 24

15.00 Różaniec
17:00 + za Stanisława Lesiaka, Tadeusza Murgrabię, Zofię i Henryka Durów
=====================================================

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ NOWENNOWEJ DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - ŚRODA – 20 października – GODZ. 18.00

Intencje stałe za zmarłych:
+ za Aleksandrę, Czesława, Kamilę i Jana oraz zmarłych z rodziny
+ za Antoniego, Annę, Katarzynę, Jana i Małgorzatę Witkowskie, Władysława Hamalę, Mariannę Zielińską, Rozalię i Franciszka Wasilewskich
+ za Alfredę i Wiktora Łukianionek
+ za Zdzisława i Halinę Stanickich
+ za Mariusza
+ za Henryka Pawlika
+ za Stanisławę, Mariana, Zofię, Józefa, Mariannę, Stanisława, Zdzisławę, Władysława, Wandę Błaszczyków; Emilię, Tadeusza, Juliannę, Antoniego, Aleksandra i Helenę Dobrzyńskich; Mariannę, Władysława, Janinę i Józefa Dziobiaków; Ewę, Stefana i Adama Kaliszów; Małgorzatę Grudzińską, Teresę Rogalę, Wiesławę Czarnotę
+ za Ewelinę Szalkowską
+ Teresę Kanię
+ za Elżbietę i Andrzeja Jaczewskich
+ za Jerzego Lumę
+ za Bartka Ostołowskiego
————————————————————————————

Intencje czasowe za zmarłych:

+ za Agnieszkę Mazerant – intencja do 26.01.2022
+ za Mieczysława, Henryka i Stefana Klepaczków – int. 9
+ za Mariannę, Stanisława, Józefa, Eugeniusza, Tadeusza i Stanisława Chrząszczów – int. 9
+ za Stefanię i Juliana Maratów, Helenę i Antoniego Borowskich, Janinę i Wiesława Molków oraz Jana Kunickiego – int. 9
+ za Jana, Helenę, Józefa Jagiełło, Mariana, Mariannę Mularczyk, Wacława, Leona, Mariana Trębskich, Helenę, Władysława Gocalskich, ich rodziców, braci i siostry – int. 6
+ za Tadeusza Dębskiego ( intencja od sąsiadów) – int. 5
+ za Jana Gruchałę (pp) – int. 4
+ za Stanisława Redlickiego, Zofię i Franciszka Jareckich – int. 4
+ za Urszulę Skrzeczkowską – Michalską, Zygmunta Michalskiego, Czesława Zarzecznego – int. 3
+ za Joannę Domaradzką – int. 3
+ za Wiesława Miranowskiego (pp) – int. 1
+ za Eugeniusza Dukaczewskiego (pp) – int. 1
+ za Ryszarda Gomulińskiego, Marię, Janinę i Henryka Wójcików, Leona i Helenę Becińskich
————————————————————————————————————

Intencje stałe za żywych:

- o błogosławieństwo dla kapłanów pracujących w naszej parafii, o światło i Dary Ducha św. oraz zdrowie
- o zdrowie i błogosławieństwo dla Teresy, Celiny, Heleny, Zosi, Agnieszki i ich rodzin
- za dzieci i młodzież o umiłowanie Chrystusa oraz wierność Ewangelii i Kościołowi
- o zdrowie dla nas i w naszych rodzinach
- o błogosławieństwo dla naszych Darczyńców
- o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz o światło Ducha św. dla kleryków naszego Seminarium
- o błogosławieństwo dla Kuby, naszego kleryka - o prowadzenie i światło Ducha św. podczas studiów seminaryjnych
- o nawrócenie dla Andrzeja
- o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski: dla Albiny oraz w rodzinie Kołaczów, Kazusków i Olejniczaków
- o uwolnienie od wpływu złego Ducha i nawrócenie dla Joanny
- o uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie, przebaczenie i uświęcenie dla Roberta, Marcina, Michała, Rafała, Mariusza, Marcina, Andrzeja, Grzegorza oraz Marka
- Dziękczynna za uzdrowienie z choroby nowotworowej Mikołajka
- o potrzebne łaski, błogosławieństwo i opiekę dla Moniki, Asi, Barbary oraz ich rodzin; dla Elżbiety i Michała, Grażyny i Antoniego, Ewy i Mirosława oraz ich rodzin
- o zdrowie, potrzebne łaski i przyjaźń z Jezusem dla Kuby, Maksymiliana, Eugeniusza i Jakuba
- o wypełnienie woli Bożej i światło Ducha św. w życiu Łukasza Kęska
- o zdrowie dla Tomasza Falkowskiego
- o łaskę poznania i przyjęcie Jezusowej nauki w życiu Jerzego oraz mądrość i pokój dla jego rodziców i krewnych
———————————————————————————————————

Intencje czasowe za żywych:
- o opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Romana Szychowskiego – int. 9
- dziękczynna za ocalenie po wypadku oraz opiekę dla Rafała – int. 6
- o dary Ducha św. i potrzebne łaski w dorosłym życiu dla Emilki z racji 18 r. urodzin – int. 5
- o światło Ducha św. i opiekę dla Leny z okazji 18 r. urodzin – int. 4
- o zdrowie i pomyślność dla Marianny Michalskiej oraz Anny Zarzecznej – int. 3
- o zdrowie, błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Jakuba – int. 1

Księga gości
YouTube Parafii
marker