ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA - XI Niedziela zwykła - 17 czerwca 2018

1. Dzisiaj
- kawiarenka po Mszach św.
- adoracja o godz. 15.00

- Gościmy dzisiaj Rycerzy Jana Pawła II. Zachęcamy naszych mężczyzn – od 15 roku życia do ….. , aby skorzystali z propozycji formacji duchowej i bycia czynnym członkiem Kościoła.

2. W czerwcu oddajemy cześć Bożemu Sercu podczas nabożeństwa z litanią o godz. 18.00

3. Posiłek dla potrzebujących – w czwartek o godz. 17.30 – 19.00.

4. Dziękujemy mieszkańcom ulic Piotra Skargi i Kochanowskiego za przyjęcie członków Wspólnoty Głos Pana oraz okazaną życzliwość i wspólną modlitwę w sobotę.

5. Jubileusz 90 rocznicy urodzin Bpa Alojzego Orszulika przypada 21 czerwca we czwartek. Bedzie Msza św. w katedrze w Łowiczu o godz. 18.00. Zapraszamy i prosimy o modlitwę za bpa seniora.

6. W sobotę przypada Dzień Ojca. Będziemy modlić się podczas każdej Mszy Świętej w intencjach naszych ojców. Dla żyjących będziemy wypraszać obfite Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym.

7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

8. Polecamy prasę katolicką:
- Królowa Różańca
- Wstańmy
- Gość Niedzielny

9. Dziękujemy:
- za ofiary na tacę oraz na inwestycje na listę.

10. Zapowiedzi:

========================================

INTENCJE MSZALNE  - XI NIEDZIELA zwykła – 17 czerwca

8.00 – + za Mariannę i Wacława Gorzkowskich, Jana Gorzkowskiego, Jana i Antoninę Wietesków, Krystynę Górską

9.30 - + za Juliana Zarębskiego, Jana i Janinę Karbowiaków, z rodzin Bąbów i Zarębskich

12.00 - za Parafian

15.00 - Adoracja

17.00 - + za Anicetę Marię Kamińską ( 10 r.śm.)
-----------------------------------------------
Poniedziałek – 18 czerwca 

18.00 – koncelebra:

1) - Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha św. dla Magdaleny i Łukasza oraz syna Jasia w 7 r. ich ślubu

2) dziękczynna w 50-tą rocznicę przyjęcia  I komunii św. przez Ireneusza

18.30 - + za Zofię i Jana Wolniaków
--------------------------------------------

Wtorek – 19 czerwca

07.00 - + za Janinę i Jana Pacholczyków

07.30 - + za Tomasza Krynickiego (m – c pp)

18.00 - + za Jan ( 6 r.śm.) i Janinę Żurawskich, Zofię i Władysława Radek
---------------------------------------

Środa – 20 czerwca

18.00 – Nowenna
/ Msza w intencjach nowennowych

18.30 - + za Jana, Michalinę, Macieja, Antoninę i Stanisława Pejskich
-----------------------------------------------------------
Czwartek – 21 czerwca - wspomnienie św. Alojzego, zak

18.00 - + za Janinę i Romana Zatorskich

18.30 - + za Jana, Janinę, Wiesława Broniarków, Tadeusza, Marię, Jana, Helenę Sąsiadek

19.00 - + za Wojciecha i Stanisławę Wrześniewskich, Mariannę Dyśko, Tomasza, Annę i Małgorzatę Szewczyk
-------------------------------------------------------
Piątek – 22 CZERWCA

17.00 – Adoracja

18.00 - + za Zofię ( 12 r.śm.) i Mariana Farej

18.30 - + za Władysława Pokorę ( 4 r.śm.)
----------------------------------
Sobota – 23 czerwca

07.00 - + za Mariana Tułacza, Zbigniewa Zająca, zmarłych z rodziny

07.30 - + za Stanisławę (pp) i Jana Rosińskich

17.00 – ślub: Monika Winciorek i Łukasza Foks

18.00 – + za Janinę, Mieczysława Całów, dziadków Galińskich, Bronisławę i Stefana Libera, Helenę i Józefa Bors
-----------------------------------
XII NIEDZIELA zwykła – 24 czerwca

8.00 – + za Jana Chrzana i jego rodziców

9.30 - + za Jana Klatkę - imieninowa

12.00 - za Parafian

15.00 - Adoracja

17.00 - + za Adama Dębskiego, rodziców Bąbów i Dębskich

==================================================

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ NOWENNOWEJ DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
ŚRODA – 20 czerwca 2018 – GODZ. 17.30

+ za Aleksandrę i Czesława oraz zmarłych z rodziny (intencja stała)
+ za Antoniego Witkowskiego, Annę i Małgorzatę Witkowskie, Władysława Hamalę ( int. stała)
+ za Mariannę Zielińską, Rozalię i Franciszka Wasilewskich, Katarzynę i Jana Witkowskich ( int. stała )
+ za Alfredę i Wiktora Łukianionek - int. stała
+ za Zdzisława i Halinę Stanickich - int. stała
+ za Henryka Pawlika- int. stała
+ za Stanisławę, Mariana, Zofię, Józefa, Mariannę, Stanisława, Zdzisławę, Władysława, Wandę Błaszczyków; Emilię, Tadeusza, Juliannę, Antoniego, Aleksandra i Helenę Dobrzyńskich; Mariannę, Władysława i Janinę Dziobiaków; Ewę, Stefana i Adama Kaliszów; Małgorzatę Grudzińską – int. stała
---------------------------
+ za Stanisława Stańczyka – (pp) – int. 9
+ za Annę Meszkę, Zofię Pogorzelską – int. 9
+ za Mariana Bisyngiera i rodziców, Mariannę, Stanisława Kazimierskich – int. 8
+ za Danutę ( 10 r.śm.) , z rodziny Klepaczka – int. 8
+ za Stanisława Walędzika – int. 8
+ za Honoratę i Franciszka ( 30 r.śm.) Broniarków – int. 7
+ za Kazimierza Szafarza – pp – int. 7
+ za Stanisławę Miziołek – pp- int. 7
+ za Stanisława Antolaka – imieninowa – int. 7
+ za Stanisława Dębskiego – int. 7
+ za Zofię Pogorzelską - int. 6
+ za Jadwigę Brzuszczak - int. 6 - od sąsiadów z ul. Jaśminowej
+ za Stanisławę Rosińską - pp - int. 6
+ za Henryka Gołębiewskiego - pp- int. 6
+ za Zofię i Antoniego Klepaczka – int. 6
+ za Andrzeja i Marzenę Madej – int. 5
+ za Jerzego Pietruszewskiego – int. 4 pp
+ za Barbarę Antolak – 1 r.śm – int. 4
+ za Franciszka Szczepanika – int. 4
+ za Aleksandra Kuziemskiego, Stanisławę i Stanisława Kijo – int. 3
+ za Stefana, Józefa Dziąg, Wojciecha, Helenę, Filipa, Stanisława Mikinę, Beatę Meszkę – int. 3
+ za Lucynę i Mariana Wójcików, Marka Antosika – int. 2
+ za Antoninę i Mikołaja Marasków – int. 2
+ za Sylwię Dudek – pp – int. 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------
- o błogosławieństwo dla kapłanów pracujących w naszej parafii, o światło i Dary Ducha św. oraz zdrowie
- o zdrowie i błogosławieństwo dla Teresy, Celiny, Heleny, Zosi, Agnieszki i ich rodzin ( int. stała)
- za dzieci i młodzież o umiłowanie Chrystusa oraz wierność Ewangelii i Kościołowi ( int. stała)
- o zdrowie dla nas i w naszych rodzinach ( int stała)
- o błogosławieństwo dla naszych Darczyńców ( int. stała)
- o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz o światło Ducha św dla naszych kleryków ( int.stała)
- o nawrócenie dla Andrzeja (int. stała)
- o pojednanie w rodzinie Dariusza i Żanety – int. stała
- o dar pokoju serca i moc Ducha św dla Anety. - int. stała
- o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie Albiny - int. stała
- o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Urszuli i Mariusza Kazusków - int. stała
- o błogosławieństwo, opiekę i światło Ducha Św. dla całej rodziny Olejniczaków - int. stała
- o uwolnienie od wpływu złego Ducha i nawrócenie dla Joanny – int. stała
---------------------------------
- o Boże błogosławieństwo dla Karoliny Jabłońskiej w 18 r. urodzin- int. 7
- o dary Ducha św. i ożywienie Łąsk sakramentu małżeństwa dla Grażyny i Krzysztofa Rochalskich w 30 r. ślubu – int. 6
- o owoce Ducha św. i opiekę Maryi dla Wspólnoty „ Głos Pana” z racji jubileuszu 10-lecia – int. 5
- o błogosławieństwo i opiekę M.B. dla mieszkańców ul. Lipowej z racji nawiedzenia Ikony M.B. – int. 5
- o zgodę w rodzinie i szczęśliwe zakończenie spraw Henryki i Andrzeja – int. 5
- o usunięcie przeszkód w budowie domu – int. 5
- o światło Ducha św. , łaskę uwolnienia z nałogu dla Iwony i Marcina oraz łaskę zgody w rodzinie – int. 3

Księga gości
YouTube Parafii
marker