Ameryka Południowa, połowa osiemnastego wieku. Jezuita ojciec Gabriel (Jeremy Irons) podejmuje wyprawę w głąb tropikalnej dżungli z misją kierowaną do Indian Guarani. Zyskuje sprzymierzeńca w osobie Rodriga Mendozy (Robert De Niro), nawróconego najemnika. Gdy Hiszpania sprzedaje swą kolonię Portugalii, Jezuici postanawiają obronić terytorium przed portugalską agresją (Opis dystrybutora).

 

link   do filmu

Najlepiej film zobaczyć w całości,w skupieni.wtedy przyniesie błogosławione owoce.Chociaż oparte jest to o prywatnych objawienia,przesłanie nie zawiera błędów teologicznych

kliknij na ten  link

kliknij, aby posłuchać  link

Gdy pytasz mnie czym Ojczyzna jest odpowiem:
czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie,
czyś widział Wawel, komnaty, krużganki,
miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił

Z tej historii wielkiej, dumnej,
z władzy mocnej i rozumnej
czerpiesz dzisiaj wiarę, w kraju dobry los
króla dzwon, co kraj przenika,
mowa Skargi, wzrok Stańczyka
przeszłość wielka wzniosła to Ojczyzna twa
to Ojczyzna twa

Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych
w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych
wypełnia place, ulice i domy
znajomy zgiełk – twoja mowa co lśni

Pięknem wierszy Mickiewicza,
powieściami Sienkiewicza
z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą
mądre bajki Krasickiego,
poematy Słowackiego
przeżyć twych bogactwo to Ojczyzna twa
to Ojczyzna twa

I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym
historią swą, mową, sztuką te trzy kwiaty
trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń
muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał

Bez historii, mowy, sztuki
Bez mądrości tej z nauki
naród się zamieni w bezimienny kraj
dziś Ojczyzna jest w potrzebie
czeka ciebie, wierzy w ciebie
tysiąc lat historii patrzy w serce twe

Masz obronić co najlepsze
by służyło Polsce jeszcze
liczy na twą pomoc dziś Ojczyzna twa
dziś Ojczyzna twa

zdjęcie: link

Co doradziłbyś młodym ludziom, którzy chcą robić karierę, zarabiać duże pieniądze, po prostu dobrze ułożyć się w tym świecie?

Nie chcę nikogo nawracać, ani pouczać, nie jestem ani politykiem ani kaznodzieją. Jesteśmy zagubieni, ja jestem zagubiony, ludzie młodsi może nawet jeszcze bardziej. Zapewniam, z mojego doświadczenia pięćdziesiecioparoletniego faceta, że jest coś więcej niż tylko to, co tu. Potrzebujemy w naszym życiu jakiegoś pionu. Nie dadzą tego pionu pieniądze, kariera, ja w skali polskiej zrobiłem tak zwaną karierę. Ale właśnie przez to, że świat przynosi tyle możliwości jest trudno. Większość tych możliwości jest kreowana prze media, jest to kreowanie takiego wyścigu, który zawsze kosztuje, czy to przez talent show, czy przez gazety czy przez rywalizację w korporacjach. To w jakiś sposób nas spala. Nie chodzi o to, żeby ukryć się przed światem w jaskiniach, ale żeby mieć dobrego kapitana, sternika i pomocnika. Ja znalazłem, to nie znaczy, że jestem uwolniony od wszelkich lęków, bo strach też przychodzi, ale raźniej się żyje z Bogiem. To nie jest kwestia gadania, że rozmodlony Zygmuś coś wam mówi, chodzi do kościółka i wszystkie rozumy pozjadał. Nieprawda, im bardziej jestem świadomy tego, że jestem osobą wierząca, jestem też kłamcą, chociaż nie chcę kłamać. Chcę czynić dobro, a nie czynię. Każdy z nas ma te zawirowania. Młodych ludzi kręci prawda. Stąd w pewnym momencie kupują pewnych polityków, muzyków, filmowców. Młodzi zawsze mają w sobie bunt, a droga, którą pokazuje nam Chrystus jest bardzo niepopularna, ale bardzo ciekawa i wyboista. Dużo ciekawsza od tych całych mainstraemowych mediów, pseudo-wolności, która mówi: wszystko możesz stary, a ja właśnie uważam, że jakieś granice muszą być. Ofiarują ci ogólna pornografię, nie mówię już o pornografii w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko mam na myśli taką psychologiczną pornografię, te emocje, wszystko jest takie strywializowane, banalne i takie po prostu kołtuńskie, chociaż ma być niby wyzwolone i niegrzeczne. A tak naprawdę iść pod prąd, to jest to, co mówił Chrystus, w dzisiejszym świecie to jest mega pod prąd, więc jak was interesuje droga pod prąd, ale ciekawa podróż w głąb siebie, to wydaje mi się, że warto ją podjąć, bo jest trudna ale sto razy ciekawsza. Rzeczami łatwymi można się szybko napchać. To tak jak jedzenie fastfoodu, który wiadomo zdrowy nie jest, a można też małymi dawkami, po ziarenku dochodzić do fajnego jedzenia. Ja znam fastfood, jak się coś szybko dostaje, znam ten temat. Potrzebujemy podłogi, ja i ty. Z mojej strony uważam, że kumplostwo Jezusa Chrystusa, przepraszam za słowo, ale będę tak to nazywał po swojemu, jest niezłą propozycją.

Continue reading

2 listopada Kościół katolicki wspomina wszystkich wiernych zmarłych i modli się o skrócenie mąk dusz pozostających w czyśćcu. Dzień Zaduszny jest wyrazem przekonania o świętych obcowaniu oraz zmartwychwstaniu ciał w dniu ostatecznym.  

Dzień Zaduszny
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych wywodzi się z pobożnych praktyk klasztornych (post, jałmużna, modlitwa) odprawianych za nieżyjących zakonników. W IX w. Amalary z Metzu zaproponował, by zwyczajem tym objąć także świeckich zmarłych. Jako dzień modlitwy wstawienniczej wskazał 2 listopada, czyli dzień po Wszystkich Świętych.

Ideę Amalarego wcielili w życie mnisi z klasztoru w Cluny pod koniec X w. Z promieniującego blaskiem reformy opactwa kluniackiego praktyka rozpowszechniła się po całym katolickim świecie. Do liturgii rzymskiej Wspomnienie Wszystkich Zmarłych wprowadzono w XIV w. W Polsce pierwsza wzmianka o jego obchodzeniu pochodzi z XII w.

W XV wieku wśród hiszpańskich dominikanów w Walencji i Aragonii rozpowszechnił się zwyczaj odprawiania w tym dniu przez kapłanów trzech Mszy Św. W 1748 r. Ojciec Święty Benedykt XIV rozciągnął tę praktykę na cały Półwysep Iberyjski oraz Amerykę Łacińską. Jego imiennik Benedykt XV dał takie prawo kapłanom na całym świecie.

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na soborze w Lyonie w 1274 r., a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Opiera się on na przesłankach zawartych w Piśmie św. oraz Tradycji. Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych.

Czyściec jest wyrazem Bożego miłosierdzia. Podczas pobytu w nim oczyszczają się dusze tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boga. Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich i nie odbyły jeszcze na ziemi całej doczesnej kary za grzechy.

W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać odpusty dla nich. W tym celu należy nawiedzić pobożnie cmentarz w dniach 1-8 listopada i pomodlić się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii Św., wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario). W samym dniu 2 listopada – przy zachowaniu tych samych warunków – również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

Źródło: Encyklopedia Katolicka, KAI
znalezione link

 

Skuteczność magii bierze się ze skuteczności złych duchów. Przewyższają nas one wiedzą i inteligencją. Z łatwością mogą powodować różne zjawiska i odpowiadać na ludzkie pragnienia.

Kielich Pana czy kielich demonów?

Otwieranie się na ukryte moce nie jest dzisiaj rzadkością i  najczęściej jest tłumaczone darami od Boga, siłami kosmicznymi czy mocą pochodząca z  nierozpoznanych obszarów ludzkiego umysłu. Tymczasem sami okultyści twierdzą coś zupełnie innego.

Ferdinand Rozier: Magia jest nauką, która pozwala człowiekowi panować nie nad tym, czego nie można zobaczyć, ale nad pewnymi niewidzialnymi istotami, by przy ich pomocy osiągnąć rezultaty, których zwykłe nauki nie są w stanie zapewnić.

Aleister Crowley: Okultysta musi stworzyć język komunikacji z duchami, które maja mu udzielać informacji, czy wykonywać „zlecone” im czynności. (…) Nieświadomość okultysty co do współpracy z duchami nie ma znaczenia, bo w wyniku praktyk okultystycznych współpraca ta i tak zostaje zainicjowana, a duchy przywołane. Proces ten więc trwa, choćby nieuświadomiony. Crowley nazywa ten proces zawarciem paktu między człowiekiem i duchami.

Te dwie wypowiedzi Roziera i Crowley’a, ludzi głęboko związanych z magią i okultyzmem, wystarczająco przekonują, czym jest magia. Magia nie bazuje na ludzkim umyśle i woli czy niekreślonych siłach kosmosu, przyrody lub jakichś energiach. Magia opiera się na współpracy z demonami. Ich obecność powoduje, że staje się ona skuteczna.

Continue reading

Do powierzenia swojego życia Bożemu Miłosierdziu i błagania o nie całym sercem zachęcił młodzież z całego globu papież Franciszek. W ogłoszonym dziś orędziu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odwołał się także do osobistego doświadczenia z młodości wyznając, że pewna spowiedź i doświadczenie Bożego Miłosierdzia wręcz odmieniły jego życie.

link

 

Fragment „Dzienniczka” św. Faustyny dotyczący ponownego przyjścia Pana Jezusa na Ziemię, czyli o Apokalipsie!

Św. Faustyna o tym, jak będzie wyglądało ponowne przyjście Pana Jezusa na Ziemię!

83. Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.

82. Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Wszystkie wolne chwile spędzę u stóp Mistrza utajo­nego w Najświętszym Sakramencie. On mnie uczy od najmłodszych lat.

635 Dzień 25 marca. (…) ja dałam Zba­wiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyj­dzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny.

Continue reading