O tym, czy warto liczyć demony siedzące na tabletce homeopatycznej i dlaczego złe duchy nie znają się na żartach, z egzorcystą ks. prof. Leszkiem Misiarczykiem rozmawia Marcin Jakimowicz.

Marcin Jakimowicz: Przychodzi Ksiądz do biskupa, a on wypala: „Zostaje Ksiądz egzorcystą”. Pierwsza reakcja?

Ks. Leszek Misiarczyk: – Nie chcę! Jezus, Maria! (śmiech) Ja mam walczyć z demonami? Przecież krążą różne mity, że na egzorcyzmach one recytują jak z nut grzechy kapłana.

Jeden z egzorcystów uprzedził młodych, którzy wspierali go modlitewnie: „Możecie usłyszeć o mnie różne dziwne rzeczy: pamiętajcie: diabeł jest ojcem kłamstwa” (śmiech).

– Tak jest! Na temat egzorcyzmów krąży sporo mitów.

Na moje biurko regularnie trafiają książki o demonach. Skąd taka fascynacja złym duchem?

– Pierwszy powód wypływa ze współczesnej kultury. Żyjemy w epoce nihilizmu. A to szatan jest ojcem nihilizmu, bezsensu. Jest przeciwnikiem Boga, który Jedyny jest sensem. Po drugie widać wśród nas coraz więcej zniewoleń i opętań. Egzorcyści mają pełne ręce roboty, pracują do późnej nocy. Nikt nie prowadzi statystyk, ale widać, że coraz więcej osób jest dręczonych. Ludzie widzą w czasie modlitw o uzdrowienie sporo manifestacji i sięgają potem chętnie po książki. Sporo namieszały produkcje hollywoodzkie: „Egzorcysta”, „Rytuał”.

Anthony Hopkins jest kiepskim egzorcystą?

– Tam wszystko jest przesadzone. Egzorcyzmuje nie ksiądz, ale jakiś kleryk. Film odtwarza pewne fragmenty egzorcyzmu, ale dodaje sporo hollywoodzkich efektów specjalnych. Śmieszne…

Ta fascynacja ciemną stroną mocy to zdrowe zjawisko? Przecież ciekawość to pierwszy stopień do piekła…

– Fascynacja złem jest niezdrowa. Gdy zostałem egzorcystą, znajomi mówili: opowiadaj nam o demonach. – Przepraszam bardzo – odpowiadałem – jestem księdzem i będę opowiadał przede wszystkim o Jezusie i Jego świetle.

Znajomy egzorcysta przestał chodzić na prelekcje do szkół. „Nie chcę robić reklamy demonowi – mówił. – Młodzi pytali tylko o jego manifestacje”.

 

Continue reading

Jedyna parafia w Polsce do której podczas II wojny światowej nie dotarli Niemcy

fot: pixabay.com    fot: pixabay.com

W czasie II wojny światowej na naszej ziemi, gdzie pojawili się Niemcy, tam wraz z nimi śmierć, aresztowania i zniszczenia. Trudno w to uwierzyć, ale na terenie jednej z mazowieckich parafii przez 6 lat hitlerowskiej okupacji nie pojawili się niemieccy żołnierze, a na dodatek nikt z mieszkańców tej parafii nie zginął podczas wojny. Wszystko to zasługa wielkiej wiary i modlitwy przez różaniec ludzi zamieszkujących parafię Garnek.

Garnek to obecnie wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Ceranów. Miejscowość jest położona ok. 70 kilometrów od Warszawy. W 1939 parafię Garnek zamieszkiwało blisko 7 tysięcy osób. W dniu niemieckiej agresji na Polskę proboszcz tej parafii powiedział wiernym, że jedynym ratunkiem dla Ojczyzny i dla mieszkańców okolicznych wiosek jest modlitwa.1 września przypadał pierwszy piątek miesiąca i sporo wiernych było w kościele. To do nich proboszcz skierował swoje przesłanie: „Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy ? Tak, jest ratunek ! Tym ratunkiem jest różaniec przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem ! Od dzisiaj, aż do końca wojny, (nie wiemy ile będzie trwać ta wojna), każdego dnia w naszym kościele będzie odmawiany Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam wszystkich każdego dnia na to nabożeństwo”.

Wojna trwała 6 lat i dokładnie tyle lat był w tym kościele codziennie odmawiany przez wiernych różaniec. Na nabożeństwa zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi. Odmawiali cząstkę Różańca (5 tajemnic). Po modlitwie różańcowej proboszcz udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Mieszkańcy widząc, że do ich parafii nie zawitali jeszcze hitlerowcy, a z tych,którzy poszli na front nikt nie zginął, to tym chętniej i liczniej przychodzili do kościoła, który codziennie pękał w szwach.

Z parafii Garnek zostało zmobilizowanych wielu młodych mężczyzn do wojska jeszcze przed wrześniem 1939 roku. Jedni walczyli z Niemcami, a inni z Rosjanami. Nikt z nich nie zginął na froncie – część z nich wróciła do domów po ustaniu walk, część dostała się do niewoli. Jedni byli w obozach niemieckich, inni w rosyjskich, w tym na dalekiej Syberii. I wszyscy powrócili do swoich rodzinnych domów.

Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale o tym cudzie wiary płynącej z różańca mówił biskup Zbigniew Kraszewski.

W październiku, czyli miesiącu szczególnym jeśli chodzi o różaniec warto pamiętać, że można, a nawet trzeba modlić się nie tylko o sprawy osobiste, ale również takie jak Ojczyzna czy pokój. Przykład parafii Garnek pokazuje jak wiele można osiągnąć tą drogą.

Źródło: link

Znalezione obrazy dla zapytania f kowalska zdjecie

Apostołka Bożego Miłosierdzia, Sekretarka Jezusa Miłosiernego, Prorok naszych czasów, wielki Mistyk, Mistrzyni życia duchowego – to tytuły, które najczęściej pojawiają się przy imieniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Należy do grona najbardziej znanych i lubianych świętych oraz największych mistyków w historii Kościoła.

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. W wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi. Od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie do klasztoru. Przynaglona jednak wizją cierpiącego Chrystusa, w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Przez rok pracowała  jeszcze  jako  pomoc  domowa,  by  zarobić  na  skromny posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.

W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, najdłużej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę  płuc i przewodu  pokarmowego, dlatego  ponad 8 miesięcy  spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Większe cierpienia od tych, które niosła gruźlica, znosiła jako dobrowolna ofiara za grzeszników i apostołka Bożego Miłosierdzia. Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mistycznych zrękowin i zaślubin.

Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia, które jest przypomnieniem biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, wezwaniem do zawierzenia Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Jezus nie tylko ukazał jej głębię swego miłosierdzia, ale także przekazał nowe formy kultu: obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. Do każdej z nich, a także do głoszenia orędzia Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę zaufania Bogu, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim.

Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. Z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który kontynuuje jej misję, głosząc światu orędzie Miłosierdzia poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła. Jej relikwie znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Ojciec Święty  Jan Paweł II napisał, że w wieku  wielkich totalitaryzmów Siostra Faustyna stała się rzeczniczką przesłania, iż jedyną siłą zdolną zrównoważyć ich zło jest prawda o miłosierdziu Boga. Jej „Dzienniczek” nazwał ewangelią miłosierdzia pisaną w perspektywie XX wieku, która pozwoliła ludziom przetrwać niezwykle bolesne doświadczenia tych czasów. Orędzie to – powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI – jest rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzie jako Boża moc, jako Boża granica dla zła całego świata.

żróło: link

źródło: link

Św. Ojciec Pio i sakrament pojednania. Kiedy ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia…

W sakramencie spowiedzi Ojciec Pio był bardzo wymagający. Pewnego dnia Ojciec Pio nie dał rozgrzeszenia penitentowi mówiąc mu: „Jeśli pójdziesz się wyspowiadać do innego kapłana, zabierz rozgrzeszenie, które otrzymasz i idź do piekła razem z nim”. Uważał On, że sakrament pokuty jest bezczeszczony przez ludzi, którzy nie chcą zmienić swojego życia.

Błogosławieni kapłani, którzy biorą przykład ze św. Ojca Pio
i choć z bólem serca – to nie zawsze udzielają rozgrzeszenia,
ponieważ nie ulegają idei fałszywego miłosierdzia.

san-pio-23-09-san-giovanni

Św. Ojcze Pio – módl się za nami i pomóż nam dobrze przygotować się
do każdej spowiedzi świętej!

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty uzyskują przebaczenie grzechów popełnionych przeciwko Bogu, dzięki miłosierdziu Bożemu. Stają się natychmiast pojednani z Kościołem, który został urażony przez ich grzechy. Dostępują nawrócenia poprzez miłosierdzie Boże oraz trud modlitwy.”

Sakrament pojednania nazywamy sakramentem nawrócenia, ponieważ powoduje sakramentalną obecność Jezusa nawołującego do nawrócenia, jest pierwszym krokiem w powrocie do Ojca dla tych, którzy zbłądzili poprzez grzech.

Jest on nazwany sakramentem Pokuty, ponieważ uświęca indywidualnie chrześcijańskich grzeszników i jest duchowym krokiem do nawrócenia, pokuty i zadośćuczynienia.

Jest on nazwany sakramentem spowiedzi, ponieważ ujawnienie lub wyznanie grzechów kapłanowi jest zasadniczym elementem tego sakramentu. W głębokim sensie jest on również „wyznaniem” – uhonorowaniem i pochwałą – świętości Boga i jego miłosierdzia skierowanego do człowieka pełnego grzechu.

Jest on nazwany sakramentem przebaczenia, ponieważ poprzez rozgrzeszenie udzielone przez kapłana Bóg daruje pokutnikowi przebaczenie i pokój.

W ciągu dnia spowiedź była głównym zajęciem Ojca Pio. Wykonywał on swoją pracę spoglądając we wnętrze penitentów. Okłamywanie Ojca Pio podczas spowiedzi było niemożliwe. Zaglądał on w ludzkie serca. Często, kiedy grzesznicy byli nieśmiali, Ojciec Pio sam wymieniał ich grzechy podczas spowiedzi.

Ojciec Pio zapraszał wszystkich wierzących do spowiedzi przynajmniej raz na tydzień. Mówił on: „Nawet, jeśli pokój był zamknięty, po pływie tygodnia konieczne jest jego odkurzenie.”

san-pio-spowiedz

W sakramencie spowiedzi Ojciec Pio był bardzo wymagający. Nie znosił ludzi, którzy przychodzili do niego jedynie z ciekawości. Jeden z zakonników opowiadał: „Pewnego dnia Ojciec Pio nie dał rozgrzeszenia penitentowi mówiąc mu: „Jeśli pójdziesz się wyspowiadać do innego kapłana, zabierz rozgrzeszenie, które otrzymasz i idź do piekła razem z nim”. Uważał On, że sakrament pokuty jest bezczeszczony przez ludzi, którzy nie chcą zmienić swojego życia. Pozostają oni winni przed Bogiem.

 

Continue reading

Wielkimi krokami zbliżają się pierwsze w historii parafii Misje św., tym razem związane z peregrynacją Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej, która będzie w naszej Parafii w dniach 4/5 listopada.

– Misje zaś rozpoczną się w Niedzielę 23 października i będą trwać 24 oraz 25 października, a następnie druga ich część bezpośrednio przed dniem peregrynacji Ikony , czyli w dniach 2/4 listopada. Szczegółowy plan misji i wizytacji dostępny na razie na stronie internetowej Parafii, wkrótce pojawią się specjalne foldery i plakaty.

Zobacz oryginalny obraz

” Bóg bogaty w miłosierdzie”
w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia
w Parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach
w dniach 23 – 25 października oraz 02 – 03 listopada 2016 r.
przed Nawiedzeniem Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej 4 / 5 listopada 2016r.

———————————————–

Program Misji Świętych prowadzonych przez ks. Marka Dzięgielewskiego, Salezjanina

Zdjęcie numer 1 w galerii - Najtańsze kolonie w całej Unii. Tylko u ks. Marka


1. Niedziela, 23 październikaDzień odnowienia wiary i chrztu Świętego.
Na Msza św. odnowienie przyrzeczeń chrztu – przynosimy wszyscy świece chrzcielne na Msze

– 8.00Msza św. z nauką ogólną

– 9.30Msza św. – z nauką dla rodziców z dziećmi

– 12.00Msza św. – z nauką ogólną

– 15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja

– 17.00Msza św. – z nauką dla młodzieży – oprawa Schola parafialna

 

2. Poniedziałek, 24 październikaDzień rodzinny. Odnowienie przysięgi małżeńskiej.

– 9.00Msza św. – z nauką ogólną

– 10.30 – Msza św.-  z udziałem uczniów klas I gimnazjum

– 15.00Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji rodzin  i adoracja.

– 18.00Msza św. – z nauką dla rodziców z dziećmi

– 20.00Msza św. – z nauką dla młodzieży

– 21.00 – 23.00Apel Jasnogórski i Adoracja – prowadzi Wspólnota Charyzmatyczna ” Miłość Boga”

3. Wtorek, 25 października – Dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i Kapłaństwa.

  Spowiedź od godz. 8.30 – 12.00 oraz od godz. 15.00

– 9.00 – Msza św. – z nauką ogólną

– 10.30 – Msza św.- z udziałem uczniów klas II gimnazjum

Wyjazd do domów chorych z posługą sakramentalną.

15.00Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji rodzin i adoracja.

– 18.00 – Msza św. – z nauką dla rodziców z dziećmi- (szczególnie dzieci komunijne)

– 20.00 – 22.30 –  Msza św. z modlitwą o uzdrowienie – posługuje Wspólnota Uwielbienia „Głos Pana”

4. Środa, 02 listopada – Dzień pamięci o zmarłych.

 

– 9.00 – Msza św. z nauką ogólną – procesja na cmentarz miejski

– 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja

– 18.00 – Msza św. – z nauką dla rodziców z dziećmi

– 20.00 – Msza św. – z nauką dla młodzieży i ich rodziców. Procesja na cmentarz św. Józefa

5. Czwartek, 03 listopada – Spowiedź. Nocna adoracja.

Spowiedź od godz. 8.30 – 12.00 oraz od godz. 15.00

– 9.00 Msza św. – z nauką ogólną.

– 10.30 – Msza św.-  z udziałem uczniów klas III gimnazjum

– 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Adoracja i spowiedź

– 18.00 – Msza św. – z nauką dla rodziców z dziećmi

– 20.00 – Msza św. – z nauką dla młodzieży

– 21.00 – Apel Jasnogórski – prowadzi młodzież ze Wspólnot

Nocna Adoracja – do godz. 7.00 w piątek, 04 listopada.


Zobacz oryginalny obraz

Nawiedzenie Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w dniach 4/5 listopada 2016r.

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej to czas, w którym wierni mogą złożyć swoje życie – troski i radości – przed Cudownym Wizerunkiem Królowej, danej narodowi polskiemu jako pomoc i obrona. Nawiedzenie jest realizacją Jasnogórskich Ślubów Narodu i pomocą w dobrym przeżyciu 1050-lecia chrztu Polski oraz Roku Miłosierdzia. Są okazją do osobistego, parafialnego i diecezjalnego oddania się i zawierzenia Królowej Polski w 50 rocznicę Milenijnego Aktu Oddania w niewolę miłości. Przez Nawiedzenie Obrazu ma się dokonać rzeczywiste spotkanie Matki z całą rodziną diecezjalną. Owocem tego spotkania powinien być wzrost wiary, odrodzenie religijno-moralne, umocnienie więzi duchowej z Kościołem, rozbudzenie ducha i aktywności apostolskiej wśród wiernych. Nawiedzenie to także okazja do osobistego i wspólnotowego przyjęcia łaski Odpustu Roku Miłosierdzia, wyznania Chrystusa przed ludźmi, manifestacji wiary w Boga, do ukazania jedności Kościoła i oddania szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie, jako Matce Chrystusa i Kościoła, Królowej Polski.

 

– 16.00 – Nabożeństwo oczekiwania

– 17.00 – Przywitanie obrazu i Msza św. – przewodniczy ks. Bp Józef Zawitkowski

– Uczniowie Gimnazjum biorą udział

– 19.00 – Nabożeństwo różańcowe – prowadzą Kołka Różańcowe

– 21.00 – Apel Jasnogórski

– 22.00 – Czuwanie młodzieży – prowadzi Wspólnota Uwielbienia ” Głos Pana”

– uczniowie gimnazjum

– 23.00 – Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary – prowadzi Chór parafialny i Zespół Caritas

– 24.00 – Msza św. w intencji powołań – odprawiają kapłani związani z Parafią. Liturgie przygotowują ministranci, lektorzy i Wspólnoty parafialne – Śpiewa chór i schola

Czuwanie indywidualne prze Ikoną Matki Bożej – mieszkańcy poszczególnych rejonów Parafii

 

– 1.00 – 2.00 – Łódzka, Zaułek, Ustronna, Poprzeczna, Wąska, Równoległa, Prosta, Przechodnia, Podmiejska, Żwirowa, Na Piaski, Napoleońska, Halinów, Boczna

– 2.00 – 3.00 – Feliksów, Golfowa, Gladioli, Storczykowa, Hortensji, Chabrowa, Liliowa, Daliowa, Pomarańczowa, Bananowa, Mandarynkowa, Cytrynowa, Irysowa, Gerbery, Narcyzowa

– 3.00 – 4.00 –500-lecia, Jaśminowa, Różana, Dąbie, Małkowskiego, Balcerowska

– 4.00 – 5.00 – Modrzewskiego, Krzywa

– 5.00 – 6.00 – Bratkowa, Kaktusowa, Krokusowa, Niezapominajek, Topolowa, Tulipanowa

– 6.00 – 7.00 – Gajowa, Poniatowskiego, Miodowa, Reja, Świerkowa

– 7.00 – 8.00 – Ludwików, Lipowa

– 8.00 – 9.00 – Balcerów i Strobów

– 9.00 – 10.00 – Msza św. z nauką dla chorych, cierpiących i w podeszłym wieku ( sakrament chorych)

– 10.00 – 11.00 – Dębowa Góra, Szarotek, Jarzębinowa

– 11.00 – 12.00 – Górna, Wierzbowa, Konwaliowa, Jodłowa, Kalinowa

– 12.00 – 13.00 – Klonowa, Raciborskiego, Lipowa, Piekarska

– 13.00 – 14.00 – Młynarska, Nasturcjowa, Akacjowa, Brzozowa, P. Skargi, Kochanowskiego, Jordana

– 14.00 – 15.00 – Zadębie, Traugutta, Jeżewskiego, Staszica, Korczaka, Kołłątaja

– 15.00 – 16.00 – Msza św. dziękczynna za nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej

– uczniowie gimnazjum

– 16.00 – Pożegnanie Ikony

 

– Postarajmy się już teraz poprzez modlitwę i podejmowane postanowienia przygotować jak najlepiej do tego ważnego wydarzenia. Postarajmy się, aby czas misji i samego nawiedzenia przyczynił się do wzrostu naszej wiary, odrodził nasze życie religijno – moralne, umocnił więź z Kościołem, rozbudził naszego ducha i apostolską aktywność. To takie ważne w czasach tak trudnych jak współczesne, pełne różnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Ola w czasie wesela podchodzi do kelnera, który ma kłopot z kolanem i pyta, czy może pomodlić się o uzdrowienie. W Biblii jest napisane – „uzdrawiajcie chorych”. Nie wstydzi się i traktuje to na serio, więc Bóg jej rękami robi dzisiaj cuda. Tak samo jak setki lat temu. „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt 10,8) Brzmi jak kosmiczna rzeczywistość. Są tacy, którzy bez znaków nie uwierzą. I tacy, którzy uwierzyli, że skoro Jezus kładł ręce na chorych i przywracał wzrok niewidomym, to oni też mogą. Jego mocą, nie swoją. Weselne możliwości Ducha Świętego Na tym samym weselu przy stoliku siedzi chłopak. Obok niego leżą kule, ich właściciel ma kłopot z więzadłem krzyżowym tylnym (cierpi na to samo co kelner; podobno zbieg okoliczności to świeckie imię Ducha Świętego). Chyba nie muszę pisać, co bez zastanowienia robi Ola. On od niechcenia zgadza się na modlitwę. Nie zwraca uwagi na jej słowa, ale po chwili pyta, czy to normalne, że czuje gorąco w kolanie. Ola wyjaśnia, że przy uzdrowieniu tak. Chłopak zachęcony do przechadzki bez wsparcia, wstaje i krzyczy, że noga już go nie boli. Do końca imprezy nie schodzi z parkietu. Kelner nie może w to uwierzyć, twierdząc że zna skalę takiego bólu, bo sam miał podobny problem i długotrwała rehabilitacja nie przyniosła stuprocentowej poprawy. Zgadza się jednak na modlitwę. Przypadek? Jezus w Galerii Krakowskiej Franciszek motywuje, żeby ryzykować dla Boga: „Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze «poza» […]. Trzeba pójść na ulice, naśladując «szaleństwo» naszego Boga, który uczy nas spotykania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest samotny”. Gotowych na takie szaleństwa jest tylu, że nie zmieszczą się w jednym tekście. Wspólnota Alpha odwiedza więźniów. Jedzą z nimi kolację, piją herbatę, rozmawiają jak przyjaciele i mówią o Bogu, który ma moc zmiany nawet najbardziej beznadziejnych i poplątanych sytuacji. Ludzie z Sant’Egidio regularnie wychodzą na ulice, żeby spotykać się z głodnymi i bezdomnymi. Ola i Głos na Pustyni nie boją się zaczepiać nieznajomych na przykład w Galerii Krakowskiej, żeby zaproponować im nowe życie z Jezusem. Szok przez miłosne zaskoczenia Reakcje bywają różne. Są łzy, wzruszenie, czasem też szok z powodu miłości niby bez powodu. Są też niechęć, opór albo obojętność. Zuzia z Głosu na Pustyni mówi, że trzymają się Słowa – tego, że Jezus też tak robił – nie siedział w domu, tylko chodził i kochał, uzdrawiał i opowiadał o królestwie nie z tego świata. Dlatego ona nie chce ograniczać wiary do niedzielnej praktyki albo indywidualnej modlitwy (choć to dla niej sprawy kluczowe): – Najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, ale jak widzę, że Bóg jest wszechmocny i ponadnaturalny i że w ogóle nie chodzi o mnie, tylko o Niego, to chcę pokazywać to innym ludziom. Żeby wszyscy usłyszeli Ewangelię o mocy królestwa Bożego i żyli w obfitości. Są rozczarowania, jest obciach Każda z osób, z którą rozmawiałam, mówi to samo. Że nie zawsze dzieją się cuda, mimo że chorzy tego pragną i mają nadzieję. Że ich motywacją nie jest oglądanie uzdrowień, ale przekazywanie ludziom miłości i Jezusa. Choć kiedy modlą się za kogoś, to nie ma takiej możliwości, żeby w rzeczywistości duchowej nic się nie wydarzyło. Nie martwią się tak zwanym obciachem, bo wiedzą, że Jezus na krzyżu, mimo że był Bogiem wszechmocnym, nie bał się dla nas umrzeć. Przecież po ludzku przegrał i pozwolił się ośmieszyć. Więc położenie na kimś rąk i modlitwa nie są wyzwaniem, bo mają pewność, że wszystko i tak zależy od Boga. Słowo pełne cudów Zacheusz wspiął się na drzewo (to też mógł być obciach), żeby zobaczyć Jezusa. Piotr szedł po wodzie, dopóki nie zwątpił. Dawid tańczył przed Bogiem nago i nie martwił się tłumem. Uczniowie w chwili, kiedy mieli „pewność rybaków”, że to się nie uda, posłuchali Jezusa i zarzucili sieci. Połów był obfity i niezapomniany. Na weselu w Kanie nie zabrakło wina, a niewidomy przejrzał po nałożeniu na oczy śliny pomieszanej z błotem. Biblia pełna jest historii ludzi, którzy doświadczali nieziemskich rzeczy, bo uwierzyli Bogu. Ciekawe co nas powstrzymuje, żeby też tak żyć? Żeby posłuchać Franciszka i uwierzyć Jezusowi? On „mocą działającą w nas może zrobić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3,20). Możemy żyć tak samo jak Abraham, Judyta i Dawid. Jest w nas ten sam Duch, który wskrzesił Jezusa. To nie żart. Nasz Bóg jest Bogiem cudów i Jego królestwo objawia się w mocy.

źródło: Deon    link

Nocna adoracja – czuwanie przy Sercu Jezusa!

 Znalezione obrazy dla zapytania adoracja nocna
Zbliża się kolejny pierwszy piątek miesiąca stąd też mam propozycję pewnej bardzo ciekawej a nieco pokrytej kurzem praktyki związanej z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którą sam planuję się włączyć.Na początku XX wieku o. Mateo Crawley-Boevey, postanowił założyć nocną adorację Najświętszego Serca Pana Jezusa. Polega ona na tym, że z nocy poprzedzającej pierwszy piątek miesiąca poświęca się przynajmniej jedną godzinę od późnego wieczora do rana na adorację Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlitwa może być dowolna byleby była złączona z wynagradzaniem Najświętszemu Sercu za grzechy jakich doznaje. Mogą, a nawet powinny, być też dołączone inne intencje, np. w intencji papieża, członków rodziny, którzy odeszli od wiary, dusze konające tej nocy, czy o królowanie Serca Jezusowego w społeczeństwie. Adoracja nocna jest twórczą realizacją tego co Pan Jezus powiedział Św. Marii Małgorzacie Alcoque:„Wynagradzaj za niewdzięczności ludzi. Spędź godzinę na modlitwie by zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości, by błagać o nawrócenie grzeszników, by honorować Mnie, by pocieszyć Mnie w moim gorzkim cierpieniu gdy zostałem opuszczony przez apostołów kiedy nie chcieli ze mną czuwać jednej godziny”

Można też czuwać całą noc i włączyć całą rodzinę w adorację zmieniając się co jakiś czas. Tak ojciec może czuwać jedną godzinę, matka drugą, a dzieci np. po pół godziny. W ten sposób cała rodzina będzie włączona w nocną adorację.

Jak słusznie o. Mateo zauważa wielu ludzi jest w stanie poświęcić całe noce na niegodziwe rozrywki więc my powinniśmy móc poświęcić przynajmniej jedną godzinę miesięcznie na wynagradzanie Najświętszemu Sercu zniewag. Najlepiej zrobić w świątyni przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy z czwartku na I piątek miesiąca – 6/7 października

Pomoce do adoracji znajdziesz tutaj       http://adoremus.pl/