Heroiczny kapitan straży pożarnej próbuje ratować rozpadające się małżeństwo. Jeśli mu się nie uda, budowany przez lata związek pójdzie z dymem.

Caleb Holt to heroiczny kapitan straży pożarnej i wspaniały partner, który nade wszystko ceni poświęcenie i służbę innym. Jednak jego najważniejszy partnerski związek – małżeństwo niedługo stanie w płomieniach. Zobacz wciągającą historię, która podąża za pragnieniem jednego człowieka do zmiany życia i małżeństwa poprzez uleczającą mocy wiary. Postępując zgodnie z kodeksem strażaka, Caleb wie, że nie może zostawić partnera w tyle (Na podstawie opisu dystrybutora).
„Próba ogniowa” to opowieść o wewnętrznej walce, odpowiedzialności i ratowaniu rozpadającego się małżeństwa. To świetny film dla tych, którzy przeżywają kryzys swojego związku.
Może nie warto dać sobie jeszcze jedną szansę…

kliknij na link, aby oglądać link

źródło: Deon

 

 

 

” GDZIE CHRZEST, TAM WIARA” 

W dniu 29 listopada w naszej Katedrze w Łowiczu ksiądz biskup Ordynariusz odprawi uroczystą Mszę św. podczas której przedstawicielom parafii naszej diecezji zostaną wręczone jubileuszowe chrzcielne świece. W I Niedzielę Adwentu świece te zostaną uroczyście wniesione do naszych świątyń i będą nam towarzyszyć podczas całorocznych obchodów Jubileuszu Chrztu Polski.

„Czuwajcie (…) i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” – z Ewangelii wg św. Łukasza.

No to zaczynamy Adwent, czas duchowego wzrastania i przygotowania na przyjście Chrystusa – to ostateczne podkreślane w pierwszą i drugą niedzielę i to historyczne, związane z Bożym Narodzeniem, które akcentowane jest w trzecią i czwartą niedzielę. W tym odmierzanym kolejnymi niedzielami czasie mamy się modlić, radować i przede wszystkim czuwać. Mamy również odrzucać uczynki ciemności, które przykuwają człowieka do ziemi. Dobrze rozumieli tę zachętę i wyrażali ją publicznie nasi przodkowie, którzy właśnie w tym dniu deklarowali swoją gotowość stanięcia przed Panem. Najpierw czynił to król. Szedł z zapaloną świecą, kładł ją na ołtarzu i mówił: „Gotów jestem na sąd Boży”. Za nim szedł prymas i mówił: „sum paratus ad adventum Domini”, czyli „jestem gotowy na przyjście Pana”. Po nich kolejno: senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop przynosili zapalone świece do ołtarza i powtarzali słowa króla. – Czas Adwentu jest czasem zaangażowania i czuwania, w którym trzeba walczyć z własną ospałością wobec darów Boga i działać, aby przynosiły owoce. Jesteś gotowy?!

Czas Adwentu to również czas duchowego przebudzenia. A przebudzić się to usłyszeć głos Boga, który do nas przychodzi. – Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że ten głos przebija się z trudem, bo jesteśmy zasypywani informacjami w większości zupełnie nam niepotrzebnymi, zbędnymi, nieprzydatnymi, ale je przyjmujemy, natomiast nie mamy gotowości do tego, aby posłuchać, co ma nam do powiedzenia Bóg. A On przyjdzie do nas tylko w ciszy i przyjdzie ze słowem, które usłyszymy tylko w ciszy. Dlatego trzeba się wyciszyć, wyłączyć z pewnych rzeczy. Bez wyciszenia i duchowego przygotowania nasze przeżywanie świąt Bożego Narodzenia będzie powierzchowne, a nasza radość pozorna. – Człowiek, który przeżywa święta Bożego Narodzenia, ale czyni to bez wymiaru religijnego, nie odnosząc się do tego, czym one są i o czym mówią, przeżywa je w sposób kaleki. Trudno żeby tak przeżywał Boże Narodzenie człowiek wierzący i dlatego czas Adwentu powinien dobrze wykorzystać.

Okazją do sprawdzenia swojego stanu gotowości na przyjście Pana jest oczywiście cały czas adwentu. Po raz kolejny przeżywać też będziemy w naszej parafii nocną adorację Najświętszego Sakramentu, z czwartku na I piątek miesiąca, czyli już w tym tygodniu z 3 na 4 grudnia. Zapraszamy od godziny 19.0 do 7.00

Czym jest adoracja? Poczytaj kilka ciekawych tekstów:

Continue reading

Rozmowa z Donaldem Turbittem, przewodniczącym międzynarodowego katolickiego ruchu Mężczyzn Świętego Józefa, o tym, jak Kościół może rozwijać się dzięki mężczyznom.

       Donald Turbit / fot. D. Niedźwiecka

Uciekający od zobowiązań „wyrośnięty chłopiec” lub niestroniący od przemocymacho – taki obraz Amerykanina dociera do nas za pośrednictwem hollywoodzkich filmów. Czy jest on prawdziwy?
– To nie jest rzeczywistość przeciętnego mężczyzny w Stanach. Większość Amerykanów nadal chce mieć szczęśliwą rodzinę: z jedną żoną i z dziećmi. I – w przeciwieństwie do tego, co się przedstawia w filmach – ciężko pracujemy, by utrzymać godny dom dla nich. Średnia płaca u nas wynosi 50 tys. dolarów rocznie – co oznacza, że jeśli tylko jedno z małżonków pracuje, nigdy nie zakupią nieruchomości na własność. Wielu mężczyzn w Stanach próbuje o własnych siłach zdobyć takie środki, by żyć w dobrobycie, nie pyta jednak, jak żyć dobrze.

Próbują radzić sobie w życiu z pominięciem wiary?
– Tak. Nie chcę bagatelizować także innego problemu: zepsucia moralnego. O wiele łatwiej dziś jest zachowywać się niemoralnie, niż było to lata temu. Gdy byłem chłopcem, nie chciałem przebywać w towarzystwie mężczyzn, którzy mieli wiele kobiet – świadomość niemoralności ich działań mnie odstręczała. Dziś postrzega się to jako powód do dumy.
Kultura bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich czterdziestu, pięćdziesięciu lat. Byliśmy chrześcijańskim krajem: a gdy chrześcijaństwo dominuje, masz wokół siebie chrześcijańskie wartości, które utwierdzają cię w takim a nie innym działaniu. Dziś może 20 proc. katolików chodzi na Msze św., w  tym zaledwie 5 proc. mężczyzn. Oddziałują na nas nie wartości, o których można usłyszeć w kościele, ale to, co widzimy w telewizji. Większość amerykańskich mężczyzn chce być bohaterami – znanymi sportowcami, biznesmenami, postaciami jak w telewizji. Ale mało który chce być święty. Wielu nie ma też porządnego wzorca, co to znaczy być ojcem (ponad połowa dzieci w Stanach na co dzień nie ma przy sobie ojców). To mężczyzn wprawia w zakłopotanie: nie bardzo wiemy, co robić i jak, by odpowiedzieć na pragnienia, których doświadczamy głęboko w sercu.

Mężczyźni wydają się być w potrzasku. Z jednej strony: pragną trwałej i szczęśliwej rodziny, z drugiej – podejmują działania, udaremniające jej zbudowanie.
– Dlatego wychodzimy do nich z programami. Męski ruch protestancki działa w Stanach prężnie i na dużą skalę (stanowi około 90 proc. ruchów męskich) od kilkudziesięciu lat. My, katolicy, dopiero się rozpędzamy. Podziwiam protestanckich Promise Skippers (Kapitanów Obietnic) – za działalność formacyjną i za zgromadzenie w Waszyngtonie ponad miliona mężczyzn na modlitwę. To był największy zjazd religijny w historii tego miasta. Robiło wrażenie: gdy zgromadzeni śpiewali, ziemia dosłownie drżała pod stopami. Moim celem jest zorganizowanie podobnego zgromadzenia katolickich mężczyzn.

To cel szczegółowy. A jaki jest główny cel Mężczyzn św. Józefa?
– Proponujemy przede wszystkim nawiązanie osobistej relacji z Chrystusem. W pierwszym rzędzie nie chodzi nawet o to, by być dobrym mężem i ojcem – bo to będzie naturalną konsekwencją odnowienia duchowości. Chodzi o to, by każdy z nas zbudował silną więź z Bogiem. Po co? Atak na rodzinę jest dziś oczywisty. I patrzyłbym na niego nie tylko na poziomie naturalnym – jako na wynik działań zlaicyzowanych sił, ale także na poziomie duchowym – jako na efekt ulegania przez poszczególnych ludzi pokusom diabła. Aby temu przeciwdziałać potrzebna jest nie tylko mądrość naturalna, lecz także nadprzyrodzona, którą możemy odnaleźć właśnie w Kościele.

Skupiacie się przede wszystkim na duchowości – ale macie także swój program organizacyjny.
– Naszym celem jest zbudowanie struktur w każdej parafii. W niektórych widać już efekty. U mnie w parafii Świętego Antoniego w North Providence (Rhode Island), gdzie około 2 tys. osób uczestniczy co niedzielę we Mszy św., po trzech latach działalności mamy aż stu mężczyzn w ruchu. I podczas gdy trzy lata temu do kościoła chodzili głównie 60- i 70-latkowie, dziś przeważają 20-, 30-, 40-latkowie.
Jako Ruch św. Józefa jesteśmy w trakcie budowania struktur w naszym kraju i – na prośbę polskiego kardynała Stanisława Dziwisza – także międzynarodowych.

Chcemy, by przy każdym proboszczu w Stanach było dwunastu mężczyzn-pomocników. Dziś jest przy nim dwanaście kobiet-pomocnic” – opisał Pan kiedyś aktualną sytuację.
Cieszymy się, że tak wiele kobiet jest w Kościele. To one sprawiają, że Kościół funkcjonuje. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, by było w nim równie wielu mężczyzn. Często trudno nam się oprzeć wrażeniu, że Kościół w Stanach jest dostosowany tylko do kobiet. Jako mężczyzna chcę podnosić ciężary: fizyczne i duchowe, a nie koncentrować się na kwiatkach i piosenkach, śpiewanych  o trzy oktawy za wysoko. W kościele słyszałem: nie mów, nie śmiej się, po prostu siedź i bądź cicho. A jeśli chcesz coś zrobić dla Kościoła, to możesz wymyć podłogę lub pomalować ściany. Chcę być dobrym katolikiem – ale nie chcę być miły. Wszedłem do Kościoła, żeby walczyć z demonami i chronić kobiety i dzieci. Podobnie jak wiele lat temu w pracy – nie siedziałem grzecznie w ławce, lecz jako strażak biegałem po płonących klatkach schodowych, by ratować ludzkie życie.

Mężczyźni chcą być przyjmowani z całą swoją tożsamością.
– Tak. I chcemy wziąć odpowiedzialność. Okazywanie zaufania i dawanie przestrzeni do odpowiedzialności pobudza nas do działania. Tu pojawia się kolejny aspekt naszego ruchu: współpraca z kapłanami. Gdy księża, zachowując swój autorytet, pozwalają nam dźwignąć część decyzji na swoich barkach – zaczynamy prężnie pracować na rzecz Kościoła. Poprawia się relacja pomiędzy nami, świeckimi a (bywa, że zamykającymi się jedynie w swoim gronie) księżmi. W efekcie życie w parafii i lokalnej społeczności ożywa.

Jeździ Pan często po świecie. Prowadzi Pan misje i konferencje m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, na Słowacji, Ukrainie, a także w Wietnamie oraz Afryce. Jak w tym kontekście postrzega Pan Polskę i jakie widzi dla niej możliwości?
– Uważam, że Polska jest najbardziej katolickim krajem w Europie, ostatnim mającym nadal katolicką kulturę. Wciąż macie dużą liczbę powołań kapłańskich i zakonnych – co w innych krajach należy do przeszłości – i wysyłacie na świat najwięcej misjonarzy. Myślę, że jesteście w takim momencie, w jakim w Stanach byliśmy dwadzieścia lat temu. I że od Waszych aktualnych decyzji zależy, czy w przyszłości Kościół w Polsce będzie się prężnie rozwijał, a wartości, które są dla niego ważne – promowane, czy też będzie się stawał coraz mniej popularny.
Zależy mi, byście uczyli się na naszym przykładzie i zapobiegli mentalno-duchowemu bałaganowi, na który w Stanach możemy już jedynie reagować. Ja to widzę tak: jeśli Kościół nadal będzie podkreślał rolę mężczyzny jako przywódcy w świecie i w rodzinie (oczywiście – przede wszystkim służącego innym – ale przywódcy), jeśli w praktyce będzie powierzał mu odpowiedzialność, to będzie rozkwitał. Bo to mężczyzna – jak uczą statystki – ma zdecydowanie największy wpływ na kształtowanie w swojej rodzinie wiary. Aby Kościół się rozwijał, mężczyźni muszą wiedzieć, że bycie w Kościele – na sposób męski, a nie hollywoodzki – „jest OK”.


Donald Turbitt
Przewodniczący międzynarodowego ruchu Mężczyzn Świętego Józefa, współtworzy „Renewal Ministry” – Katolicką Koordynację Odnowy Charyzmatycznej w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi konferencje i misje w Europie, Afryce i Azji. Jest mężem, ojcem trojga dzieci i dziadkiem trzynaściorga wnucząt. Służył w straży pożarnej w USA, potem prowadził własny biznes.
źródło link

 

 

 

 

Ameryka Południowa, połowa osiemnastego wieku. Jezuita ojciec Gabriel (Jeremy Irons) podejmuje wyprawę w głąb tropikalnej dżungli z misją kierowaną do Indian Guarani. Zyskuje sprzymierzeńca w osobie Rodriga Mendozy (Robert De Niro), nawróconego najemnika. Gdy Hiszpania sprzedaje swą kolonię Portugalii, Jezuici postanawiają obronić terytorium przed portugalską agresją (Opis dystrybutora).

 

link   do filmu

Najlepiej film zobaczyć w całości,w skupieni.wtedy przyniesie błogosławione owoce.Chociaż oparte jest to o prywatnych objawienia,przesłanie nie zawiera błędów teologicznych

kliknij na ten  link

kliknij, aby posłuchać  link

Gdy pytasz mnie czym Ojczyzna jest odpowiem:
czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie,
czyś widział Wawel, komnaty, krużganki,
miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił

Z tej historii wielkiej, dumnej,
z władzy mocnej i rozumnej
czerpiesz dzisiaj wiarę, w kraju dobry los
króla dzwon, co kraj przenika,
mowa Skargi, wzrok Stańczyka
przeszłość wielka wzniosła to Ojczyzna twa
to Ojczyzna twa

Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych
w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych
wypełnia place, ulice i domy
znajomy zgiełk – twoja mowa co lśni

Pięknem wierszy Mickiewicza,
powieściami Sienkiewicza
z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą
mądre bajki Krasickiego,
poematy Słowackiego
przeżyć twych bogactwo to Ojczyzna twa
to Ojczyzna twa

I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym
historią swą, mową, sztuką te trzy kwiaty
trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń
muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał

Bez historii, mowy, sztuki
Bez mądrości tej z nauki
naród się zamieni w bezimienny kraj
dziś Ojczyzna jest w potrzebie
czeka ciebie, wierzy w ciebie
tysiąc lat historii patrzy w serce twe

Masz obronić co najlepsze
by służyło Polsce jeszcze
liczy na twą pomoc dziś Ojczyzna twa
dziś Ojczyzna twa

zdjęcie: link

Co doradziłbyś młodym ludziom, którzy chcą robić karierę, zarabiać duże pieniądze, po prostu dobrze ułożyć się w tym świecie?

Nie chcę nikogo nawracać, ani pouczać, nie jestem ani politykiem ani kaznodzieją. Jesteśmy zagubieni, ja jestem zagubiony, ludzie młodsi może nawet jeszcze bardziej. Zapewniam, z mojego doświadczenia pięćdziesiecioparoletniego faceta, że jest coś więcej niż tylko to, co tu. Potrzebujemy w naszym życiu jakiegoś pionu. Nie dadzą tego pionu pieniądze, kariera, ja w skali polskiej zrobiłem tak zwaną karierę. Ale właśnie przez to, że świat przynosi tyle możliwości jest trudno. Większość tych możliwości jest kreowana prze media, jest to kreowanie takiego wyścigu, który zawsze kosztuje, czy to przez talent show, czy przez gazety czy przez rywalizację w korporacjach. To w jakiś sposób nas spala. Nie chodzi o to, żeby ukryć się przed światem w jaskiniach, ale żeby mieć dobrego kapitana, sternika i pomocnika. Ja znalazłem, to nie znaczy, że jestem uwolniony od wszelkich lęków, bo strach też przychodzi, ale raźniej się żyje z Bogiem. To nie jest kwestia gadania, że rozmodlony Zygmuś coś wam mówi, chodzi do kościółka i wszystkie rozumy pozjadał. Nieprawda, im bardziej jestem świadomy tego, że jestem osobą wierząca, jestem też kłamcą, chociaż nie chcę kłamać. Chcę czynić dobro, a nie czynię. Każdy z nas ma te zawirowania. Młodych ludzi kręci prawda. Stąd w pewnym momencie kupują pewnych polityków, muzyków, filmowców. Młodzi zawsze mają w sobie bunt, a droga, którą pokazuje nam Chrystus jest bardzo niepopularna, ale bardzo ciekawa i wyboista. Dużo ciekawsza od tych całych mainstraemowych mediów, pseudo-wolności, która mówi: wszystko możesz stary, a ja właśnie uważam, że jakieś granice muszą być. Ofiarują ci ogólna pornografię, nie mówię już o pornografii w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko mam na myśli taką psychologiczną pornografię, te emocje, wszystko jest takie strywializowane, banalne i takie po prostu kołtuńskie, chociaż ma być niby wyzwolone i niegrzeczne. A tak naprawdę iść pod prąd, to jest to, co mówił Chrystus, w dzisiejszym świecie to jest mega pod prąd, więc jak was interesuje droga pod prąd, ale ciekawa podróż w głąb siebie, to wydaje mi się, że warto ją podjąć, bo jest trudna ale sto razy ciekawsza. Rzeczami łatwymi można się szybko napchać. To tak jak jedzenie fastfoodu, który wiadomo zdrowy nie jest, a można też małymi dawkami, po ziarenku dochodzić do fajnego jedzenia. Ja znam fastfood, jak się coś szybko dostaje, znam ten temat. Potrzebujemy podłogi, ja i ty. Z mojej strony uważam, że kumplostwo Jezusa Chrystusa, przepraszam za słowo, ale będę tak to nazywał po swojemu, jest niezłą propozycją.

Continue reading

2 listopada Kościół katolicki wspomina wszystkich wiernych zmarłych i modli się o skrócenie mąk dusz pozostających w czyśćcu. Dzień Zaduszny jest wyrazem przekonania o świętych obcowaniu oraz zmartwychwstaniu ciał w dniu ostatecznym.  

Dzień Zaduszny
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych wywodzi się z pobożnych praktyk klasztornych (post, jałmużna, modlitwa) odprawianych za nieżyjących zakonników. W IX w. Amalary z Metzu zaproponował, by zwyczajem tym objąć także świeckich zmarłych. Jako dzień modlitwy wstawienniczej wskazał 2 listopada, czyli dzień po Wszystkich Świętych.

Ideę Amalarego wcielili w życie mnisi z klasztoru w Cluny pod koniec X w. Z promieniującego blaskiem reformy opactwa kluniackiego praktyka rozpowszechniła się po całym katolickim świecie. Do liturgii rzymskiej Wspomnienie Wszystkich Zmarłych wprowadzono w XIV w. W Polsce pierwsza wzmianka o jego obchodzeniu pochodzi z XII w.

W XV wieku wśród hiszpańskich dominikanów w Walencji i Aragonii rozpowszechnił się zwyczaj odprawiania w tym dniu przez kapłanów trzech Mszy Św. W 1748 r. Ojciec Święty Benedykt XIV rozciągnął tę praktykę na cały Półwysep Iberyjski oraz Amerykę Łacińską. Jego imiennik Benedykt XV dał takie prawo kapłanom na całym świecie.

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na soborze w Lyonie w 1274 r., a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Opiera się on na przesłankach zawartych w Piśmie św. oraz Tradycji. Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych.

Czyściec jest wyrazem Bożego miłosierdzia. Podczas pobytu w nim oczyszczają się dusze tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boga. Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich i nie odbyły jeszcze na ziemi całej doczesnej kary za grzechy.

W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać odpusty dla nich. W tym celu należy nawiedzić pobożnie cmentarz w dniach 1-8 listopada i pomodlić się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii Św., wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario). W samym dniu 2 listopada – przy zachowaniu tych samych warunków – również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

Źródło: Encyklopedia Katolicka, KAI
znalezione link